تهران پلیمر یارا

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 9 نتیجه

مخزن آب پلی اتیلن آسانرو تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن آب پلی اتیلن آسانرو تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، […]

مخزن آب پلی اتیلن افقی تهران پلیمر یارا
تومان ۴۱۰,۰۰۰تومان ۷۱۰,۰۰۰

مخزن آب پلی اتیلن افقی تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، […]

مخزن آب پلی اتیلن بیضی تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن آب پلی اتیلن بیضی تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، […]

مخزن آب پلی اتیلن مکعبی تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن آب پلی اتیلن مکعبی تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، […]

مخزن آب زیرپله پلی اتیلن تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن آب زیرپله پلی اتیلن تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، […]

مخزن انبساط پلی اتیلن تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن انبساط پلی اتیلن تهران پلیمر یارا برای راه اندازی یک موتور خانه به اجزا و وسایل مختلفی نیاز است مانند منبع دوجداره ، دیگ ، منبع انبساط و… منبع انبساط به دو دسته ی باز و بسته تقسیم میشوند که هرکدام کاربرد شبیه به هم دارند ولی در شرایط مختلف به کار برده مشوند.مخزن […]

مخزن قیفی پلی اتیلن تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن قیفی پلی اتیلن تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن تهران پلیمر یارا ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، قیفی ، مخروطی ، مخازن […]

مخزن نیسانی پلی اتیلن پلی تهران پلیمر یارا
برای قیمت تماس بگیرید

مخزن نیسانی پلی اتیلن پلی تهران پلیمر یارا مخزن آب پلی اتیلن  ، از جمله پر کاربردترین مخازن در صنایع انتقال و ذخیره آب در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری ، مراکز کاراهی و … است. مخازن آب پلی اتیلن به شکل های ظاهری مختلفی شامل افقی، عمودی ، مکعبی ، مخروطی ، مخازن منطبق با […]