نگین شیر

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 7 نتیجه

شیر آبی دسته گازی نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر آبی دسته گازی نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند. این وسیله برای قسمت کنترل گاز مورد استفاه قرار می گیرند.

شیر پیسوار نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر پیسوار نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی تاسیسات است. این شیر در شیرهای مخلوط مورد استفاده قرار می گیرد. از این شیر در محل نصب ظرفشویی و روشویی استفاده می شود.

شیر دسته گازی یک سردنده نگین
برای قیمت تماس بگیرید

شیر دسته گازی یک سردنده نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند. این وسیله برای قسمت کنترل گاز مورد استفاه قرار می گیرند.

شیر ربع گرد گازی نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر گازی نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند.

شیر صافی دسته خروسی نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر دسته گازی یک سردنده نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند. این وسیله برای قسمت کنترل گاز مورد استفاه قرار می گیرند.

شیر قفلی گازی نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر گازی خود قفل شونده نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند. این وسیله برای قسمت کنترل گاز مورد استفاه قرار می گیرند.

شیر گازی دسته خروسی نگین شیر
برای قیمت تماس بگیرید

شیر گازی دسته خروسی نگین شیر از شیر های محبوب بین مصرف کنندگان و مجریان لوله کشی گاز است که مورد تایید اداره گاز است و بازرس ها آن را تایید می کنند. این وسیله برای قسمت کنترل گاز مورد استفاه قرار می گیرند.