برق نعمت بزرگی است که انرژی را به هر جایی منتقل میکند. سرعت انتقال انرژی توسط برق را میتوان فقط با سرعت برق منتقل کرد. تولید برق و ساخت نیروگاه‌های تولید برق هر روز رو به گسترش است. تا 10 سال آینده پیش بینی می شود که ظرفیت تولید برق در ایران به 150 هزار […] > ادامه مطلب