آبگرم مصرفی ساختمان برای استفاده در لوازم بهداشتی و شیرآلات ساختمان تهیه می شود. با توجه به اینکه لوازم بهداشتی ساختمان مصرف منحصر به فردی دارد، و هر کدام برای افراد ساکن در ساختمان باید آبگرم مورد نیاز را تامین کند، باید ظرفیت مناسبی برای منبع دوجداره و منبع کویل دار محاسبه شود تا با […] > ادامه مطلب